Ubuntu Plesk Panel Kurulumu Nasıl Yapılır?

By | 28 Temmuz 2019

Ubuntu plesk panel kurulumuna başlayalım.

Öncelikle aşağıda ki komut ile herhangi bir güncelleme var mı yok mu görüp varsa gerekli güncellemeleri yapıyoruz.

sudo apt-get update

Güncelleştirme işlemi bittikten sonra wget http://autoinstall.plesk.com/plesk-installer  komutu ile sunucumuza plesk panel kurulum dosyasını çekiyoruz.

Hemen ardından aşağıda ki komut ile plesk panel kurulum dosyalarına yazma iznini veriyoruz.

chmod +x plesk-installer

Yazma izinlerinin hemen ardından aşağıda ki komut ile plesk panel kurulumuna başlamış oluyoruz.

/plesk-installer

– Plesk panel kurulumu başladıktan sonra karşınıza çıkacak olan adımda tuşuna basarak kuruluma devam ediyoruz.

– Karşımıza çıkan ikinci adımda Plesk panelin hangi verisyonunu seçip kurmamız gerektiğini soruyor. Burada stabil (stable) olan sürüm otomatikman seçili olarak geldiği için tuşuna basıp devam ediyoruz.

– Karşımıza çıkan üçüncü adımda dilediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Basit kurulum yapmak için Recommended, tam kurulum yapmak için Full yada kendiniz bileşenleri seçmek istiyorsanız Custom’ı seçebilirsiniz. Full’ü seçerek yani 2 diyip enter tuşuna bastıktan sonra F tuşuna barak devam ediyoruz.

– Dördüncü adımda kurulacak paket ve güncelleştirme sayısı belirtiliyor. F tuşuna basıp devam edelim. Belirtilen sayı kadar paket kurulacak ve  Plesk panel kurulumumuz bağlantı hızına göre yaklaşık  30-45 dakika arasında gerçekleşecektir.

– Kurulum tamamlanınca karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek.

Plesk panel kurulumunuz tamamlanmıştır. http://ipadresiniz.com:8880 yada https://ipadresi.com:8443 şeklinde plesk panelinize  giriş yapabilirsiniz. Ayrıca ssh bilgileriniz ile plesk panel bilgileriniz aynıdır.